123 Sky Tower, Los Angeles + (102) 35460789
0
0.00
 • An empty cart

  You have no item in your shopping cart

Disclaimer

Best of bikes

Disclaimer

Inhoud

 1. Disclaimer voor de mail
 2. Disclaimer voor de website
  2.1 Aanwezige informatie op de website
  2.2 Auteursrechten
  2.3 Rechten
  2.4 Wijzigingen
  2.5 Hyperlinks

1. Disclaimer voor de mail

De informatie verzonden met dit e-mailbericht van Best of Bikesis uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Gebruik van
deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n) en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van deze informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, is op dit bericht of in enige bijgesloten documenten opgenomen verantwoording(en) door ons geen accountantscontrole toegepast. Best of Bikes sluit aansprakelijkheid uit voor gevallen waarin gegevens uit e-mailberichten van Best of Bikes bij onbestemde partijen zijn beland.

2. Disclaimer voor de website

Wanneer u op onze website komt is het belangrijk om te weten waar u aan toe bent. Natuurlijk proberen wij op de website altijd zo duidelijk mogelijk te zijn. Toch zijn er soms zaken waar u twijfels over kunt hebben. Daarom
volgt in deze disclaimer informatie die voor jou van belang kan zijn.

2.1 Aanwezige informatie op de website
Hoewel Best of Bikes in hoge mate aandacht besteedt aan de website, kan het zijn dat gegeven informatie onvolledig of onjuist is. Om die reden aanvaarden wij geen enkele vorm van aansprakelijkheid die, direct of indirect, voortvloeit uit uw interpretaties en het gebruik van de aanwezige informatie op onze website. Dit geldt tevens voor informatie die door derden via de website beschikbaar is gesteld. Bij twijfel raden wij u aan altijd eerst contact met ons op te nemen.

2.2 Auteursrechten
Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd werk. De auteursrechten van alle content op deze website behoren toe aan Best of Bikes. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van Best of Bikes is het
dan ook niet toegestaan om de content van deze website op enige wijze te kopiëren, verveelvoudigen of openbaar te maken.

2.3 Rechten
Aan de informatie op de website van Best of Bikes of informatie weergegeven op de kunnen geen rechten worden ontleend. Meer informatie hierover vindt u in onze Algemene Voorwaarden.

2.4 Wijzigingen
Best of Bikes behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie is gewijzigd. Ook bij het aankopen van producten via de website raden wij aan om onze Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring te bekijken.

2.5 Hyperlinks
Deze website kunnen hyperlinks bevatten naar websites van derden. Best of Bikes heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Best of Bikes aanvaardt dan
ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Heeft u nog vragen over onze disclaimers? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@bestofbikes.nl

Versie 2020

Login

Lost your password?